Thursday, July 10, 2008

Kampung Pulai Perintis Konvensyen Mari Belajar


Penduduk Kampung Pulai berasa bertuah kerana kampung tersebut di pilih menjadi perintis Konvensyen 'Mari Belajar Peringkat Kampung' bagi peringkat negeri melaka,juga yang pertama di negara ini. Konvensyen selama dua hari itu telah di rasmikan oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Tan Seri Muhammad Muhd Taib, bertempat di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota.

Muhamad berkata, Konvensyen itu bertujuan memberi penekanan semula kepada masyarakat terutamanya ibu bapa supaya memberi perhatian kepada pelajaran anak- anak. "Belajar merupakan tangungjawab semua dan melaui gerakan (Konvensyen)seperti ini, maka nilai- nilai yang baik dapat dipertingkatkan semula,"katanya.

Program anjuran Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ini akan dilaksanakan di setiap negeri, bertujuan memupuk kesedaran, meluaskan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran ibu bapa luar bandar untuk menjadi fasilitator pembelajaran anak-anak di rumah. Ia juga turut mensasarkan matlamat ke arah mewujudkan insitusi keluarga yang utuh sebagai platfom pencegahan gejala sosial dan perunding kepada kerjaya anak- anak setelah tamat pendidikan formal di peringkat sekolah menengah.

RISDA telah dipertanggungjawabkan menjadi Pengerusi JawatanKuasa Kembar Negeri bagi negeri Melaka, selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang.Kampung Pulai telah dipilih sebagai tuan rumah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian iaitu sebagai kampung cemerlang.

Kementerian memilih kampung ini kerana mempunyai kecemerlangan kepimpinan,selain menepati penyertaan minima 150 oarang pasangan yang mempunyai anak yang belajar di peringkat rendah danmenengah. Pelbagai aktiviti diatur sempena Konvensyen ini termasuk ceramah motivasi bertajuk 'Memupuk Minat/ Kesedaran Anak Suka Belajar' oleh Timbalan Naib Canselor UIEM, Prof Datuk Dr Abu Bakar Md Diah; Forum Bicara Ulama bertajuk Konsep/ Falsafah Ilmu Dalam Pendidikan Anak- anak;Ceramah Perdana di samping Forum Bestari.